Sri India

1-2 Wilmington Parade

BN1 8JJ Brighton


Sri India is a Indian takeaway in Brighton. Why don't you try our Vegetable Biryani or King Prawn Biryani ?
Have you tried:
  • 1Sri India Special King Prawn
  • 2Pathia Prawn
  • 3King Prawn Saag
  • 4Chicken Sundarban
  • 5Korma Prawn